Disclaimer
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij SpringFactor. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto s en geluid mag tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van SpringFactor. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van SpringFactor de informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Geen garantie of aansprakelijkheid
SpringFactor heeft bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. Aan de informatie die op deze site getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. SpringFactor is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat SpringFactor verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

A new browserwindow will open

when the button is clicked